Nord-Fron kommune

Om Facebook, vaksinemotstand og ytringsfrihet.

Om Facebook, vaksinemotstand og ytringsfrihet.

Nord-Fron kommune har en egen Facebook-side. Der deler vi informasjon om smått og stort som skjer i vår kommune. Akkurat nå er å informere om den pågående pandemien en av våre viktigste oppgaver.

Vi har mange medarbeidere, og innbyggere forøvrig, som har jobbet utrolig hardt for å begrense smitten av Covid-19 så mye som mulig. Bedrifter kjenner at effekten av de ulike tiltakene gir økonomisk slitasje, familier har måttet feire jul i isolasjon fra andre, helsepersonell gjør en uvurderlig innsats, barn deles inn i kohorter, og det testes og smittespores hver dag.
 
Den viktigste måten å beskytte oss mot pandemien er å la seg vaksinere. Vi benytter Facebook-siden vår til å bekjentgjøre muligheten for å la seg vaksinere (“mulighet”, fordi det er helt frivillig). Gjennom hele pandemien har vi tidvis sett at noen i kommentarfeltet mener at pandemien er konspiratorisk, og vaksinering mot covid-19 er uheldig og feil, av flere grunner. Vi har latt disse kommentarene få stå - inntil nå.
 
Nord-Fron kommune stoler fullt ut på de vurderingene som er gjort av nasjonale helsemyndigheter knyttet til pandemien. Nord-Fron sin oppgave er, i likhet med alle andre norske kommuner, å iverksette tiltak i vårt lokalsamfunn for å begrense smitten. Vi ser at vaksine hjelper. Det fører til færre syke og mindre sykehusinnleggelser.
 
I våre framtidige innlegg som omhandler testing, vaksinering og annen informasjon knyttet til pandemien, kommer vi til å skjule kommentarer som mener at pandemien er konspiratorisk, at vaksinestrategien er feil og lignende.
 
Er dette å kneble ytringsfriheten til den enkelte innbygger? Nei, det er det ikke, dette gjelder kun på våre sosiale medier! Dere som er uenige i måten pandemien er håndtert på, må gjerne bruke egne kanaler til å spre det dere ønsker. Om dere ønsker så kan dere sende oss deres tanker på e-post, slik at de blir leselige for alle på våre postlister.
 
Nord-Fron kommune kommer ikke lenger til å tillate at våre informasjonskanaler blir brukt til å spre budskap mot det vi anser som det viktigste våpenet mot den pågående pandemien.

- Kommunedirektør Arne Sandbu