Nord-Fron kommune

Oppstart av reguleringsplanarbeid - Lysåker-Moen

Oppstart av reguleringsplanarbeid - Lysåker-Moen

Klikk for stort bileteVi informerer om at det er sett i gang arbeid med reguleringsplan for planovergangstiltak ved Lysaker-Moen.

Reguleringsplan gjeld for delar av eigedommane gnr./bnr. 272/1, 272/13, 272/14, 275/24, 276/1, 276/10, 277/8, 277/12, 277/15, 277/16, 277/17, 277/18, 277/21, 277/30, 277/33, 286/1, 286/24, 286/66, 286/98, 286/177, 286/274, 286/275, 286/316, 286/412, 286/427, 287/1, 287/4, 287/7, 287/9, 287/12, 287/21, 287/22, 287/30, 287/33, 292/4, 411/4 og 411/5. Føremålet med planen er å betre tryggleiken på bane og veg. To usikra planovergangar vil stengast og det vil leggast til rette for nye vegar, det visast til oversiktsteikning over mogeleg løysing. Bane NOR er forslagsstillar og Multiconsult er plankonsulent.

Her finn du dokument i saka:

 

Kontakt: Multiconsult v/ Ingvill Eikelund tlf. 90834139


Innspel til planarbeidet sendast innan 15.04.20 til:
Ingvill.eikelund@multiconsult.no

eller
Multiconsult v/ Ingvill H. Eikelund,
Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim