Nord-Fron kommune

Oppstart av reguleringsplanarbeid Vik (Kvam)

Oppstart av reguleringsplanarbeid Vik (Kvam)

Klikk for stort bileteTogskinne Vi informerer om at det er sett i gang arbeid med reguleringsplan for planovergangstiltak ved Vik (Kvam).

Reguleringsplan gjeld for delar av eigedommane gnr./bnr. 313/10, 325/1, 325/4, 328/5, 328/9, 329/1, 329/9, 329/37, 329/40, 329/41, 329/43, 330/1, 330/2, 411/19. Føremålet med planen er å betre tryggleiken på bane og veg.

Her finn du dokument i saka:

 

Kontakt: Multiconsult v/ Ingvill Eikelund tlf. 90834139

Innspel til planarbeidet sendast innan 15.04.20 til:
Ingvill.eikelund@multiconsult.no

eller

Multiconsult v/ Ingvill Eikelund,
Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim