Produksjonssvikt skal nå meldes digitalt

Brunsvidd jorde - Klikk for stort bileteBrunsvidd jorde

Produksjonssvikt i landbruket er tilskuddsberettiget hvis det skyldes klimatiske årsaker. 

Du kan få tilskudd ved svikt i produksjon som skyldes klimatiske årsaker.  Ved mistanke om produksjonssvikt på mer enn 30 % i vekstgruppen, skal gårdbrukeren varsle landbrukskontoret omgående.  Dette er viktig for at landbrukskontoret skal kunne befare arealet. Nytt i år er at dette skal gjøres digitalt.
Les mer om produksjonssvikt  i landbruket og digital melding på hjemmesida til Landbruksdirektoratet.

Merk deg at dette kun er en melding. For å søke tilskudd om produksjonssvikt skal du etter endt vekstsesong vurdere om tapet er så stort at man vil søke om tilskudd for produksjonssvikt. Da må det sendes en egen søknad om tilskudd innen søknadsfristen som er 31. oktober.