Nord-Fron kommune

Retningslinjer for besøk til Sundheim fra 20. januar

Retningslinjer for besøk til Sundheim fra 20. januar

Klikk for stort bileteOnsdag 20. januar blir det endringer i retningslinjer for besøk ved Sundheim Bo- og Treningssenter. 

Besøk skal gjennomføres slik at nødvendig avstand og smittervern opprettholdes. Dette innebærer maks 2 besøkende samtidig.

Besøkstider opprettholdes som foregående uke, kl 12.00 - 14.00, og 16.00 - 18.00. 

Besøk trenger ikke å varsles på forhånd, men vi ber om at besøkende samkjører seg imellom slik at man unngår at flere enn 2 besøker samme beboer samtidig. 

Føringene under må følges: 

  • Besøk skal kun skje i besøkstiden: 12.00 - 14.00, og 16.00 - 18.00.
  • Alle må registrere seg ved ankomst
  • Nødvendig avstand til pasient og andre må opprettholdes. Dette innebærer derfor å unngå hudkontakt mv.
  • Alle må bidra til god håndhygiene, dvs besøkende spriter hender ved ankomst og avreise.
  • Dersom man ikke er frisk kan man ikke besøke beboere på Sundheim

Det blir tatt forbehold om at Sundheim kan bli stengt for besøk med kort varsel, dersom det lokale smittebildet endrer seg, eller ved nye nasjonale føringer.