Nord-Fron kommune

Rødt nivå? 

Rødt nivå? 

Klikk for stort bileteFra mandag 16. november innføres såkalt “rødt nivå” på både Barhaug skole og Vinstra vidaregåande skule. Men hva innebærer “rødt nivå”? 

Utdanningsdirektoratet har innført en trafikklysmodell som skal begrense smittespredning i skolene. Grønt, gult og rødt nivå.  

De tre nivåene er til slik at hver enkelt skole kan tilpasse sine smitteverntiltak etter den lokale smittesituasjonen. Trafikklysmodellen finnes både for barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående, og har noen forskjeller i tiltak for å redusere kontakt mellom personer.  

Tiltak - rødt nivå på barneskole 

 1. Ingen syke skal møte på skolen 
 2. God hygiene og forsterket renhold 
 3. Kontaktreduserende tiltak: 
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
  • Dele klasser inn i mindre kohorter (dette gjelder i liten grad for barneskolene i Nord-Fron pga. av mange forholdsvis små klasser.) 
  • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig 
  • Tilstrebe samme kohorter på SFO som i skolen 
  • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte 
  • Unngå trengsel og store samlinger 
  • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter 
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

Tiltak - rødt nivå på videregående 

 1. Ingen syke skal møte på skolen 
 2. God hygiene og forsterket renhold 
 3. Kontaktreduserende tiltak: 
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
  • Dele inn elever i mindre grupper 
  • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner 
  • Unngå trengsel og store samlinger 
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

For mer utfyllende informasjon om de forskjellige nivåene, se Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.