Nord-Fron kommune

Skolebesøk fra Frankrike

Skolebesøk fra Frankrike

Elever fra Vinstra og Duclair i kommunestyresalen - Klikk for stort bileteElever fra Vinstra og Duclair i kommunestyresalen

Forrige uke - uke 10 -  hadde Vinstra ungdomsskole besøk av skoleklasse fra College Gustave Flaubert i Normandie. Linken mellom de to skolene er "Internasjonalt samarbeid".  

Isabelle Jeangerard, lærer ved Gustave Flaubert i Duclair, Normandie og varaordfører Morten Randen - Klikk for stort bileteIsabelle Jeangerard, lærer ved Gustave Flaubert i Duclair, Normandie og varaordfører Morten Randen Ida Kristin Myren

Internasjonalt samarbeid er et valgfag ved Vinstra ungdomsskole og den franske samarbeidsskolen har tilsvarende fag ved sin skole. Prosjektet er et Småskalaprosjekt støttet av Erasmus+ og målet for prosjektet var først og fremst å møtes fysisk for å gjøre engelsk mer relevant for begge skoler ved at de får møte jevnaldringer som alle har engelsk som andrespråk, lære om kultur og skolesystem.


For å knytte det opp mot FNs bærekraftmål, som er en del av læreplanmålene i Internasjonalt samarbeid, startet de på et prosjekt der de skulle undersøke og lære mer om utvalgte bærekraftmål og finne ut hva som skal til på hver enkelt skole for å komme ett steg nærmere å nå det målet – derav tittelen på prosjektet «Small Steps Go Far».

I løpet av utvekslingene har elevene bodd hos vertsfamilier og fått kjenne kulturforskjeller på nært hold. Elevene har fått erfaring for livet, minner og nye bekjentskaper. Nå er prosjektets hovedaktiviteter ved veis ende, og vi håper at prosjektet har bidratt til at flere elever vil dra utenlands for å både oppleve og studere, og at de har fått økt forståelse for både språklæring og kultur.

Elever og lærere på ekspedisjon i Helvete - Klikk for stort bileteElever og lærere på ekspedisjon i Helvete Ida Kristin Myren

Tilbakemelding