Nord-Fron kommune

Søk om støtte til større kultur- og idrettsarrangement

Søk om støtte til større kultur- og idrettsarrangement

Frå Furusjøen Rundt-rittet

Nord-Fron kommune ønskjer å støtte større kultur- og idrettsarrangement. Kommunal støtte til slike arrangement skal stimulere regionale arrangørar til å satse på arrangement av nasjonal betydning. 

 

Søknadsfristen er 15. februar! 

Arrangement skaper engasjement og positive ringverknader, og er med på gjera innbyggjarane stolte av kommunen. I tillegg kan store arrangement vera med på å gjera kommunen attraktiv for tilflytting og etablering av næring.

 

Tilbakemelding