Nord-Fron kommune

Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Alle frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser i Nord-Fron kan søke om tilskudd til prosjekt som inkluderer barn og unge. Ordningen er i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). Les mer om ordningen her!

Om tilskuddsordningen

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom". 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

 • Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket. 
 • Søknadsfrist: 17. desember 2021
  • Etter at søknadsfristen har gått ut, skal kommunene/bydelene rangere søknadene fra andre aktører som har sendt inn søknad tilknyttet kommunen. Mer informasjon om hvordan dette gjøres kommer så snart søknadsfristen har gått ut. Fristen for rangering av søknadene er 1. februar 2022.    
 • Rapporteringsfrist: 1. april 2023. 

Klikk her for å søke

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 
  • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". 
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. 
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret. 
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.