Søknad om tilskudd for beplantning og forskjønnende tiltak i nærområdet – 2023

Illustrasjon av to gartnere - Klikk for stort bilete

Ønsker deres velforening, markedsforening, grendelag ol. å gjøre forskjønnende tiltak i nærområdet? 

I kommunen har vi mange parkområder, gater og annet grøntareal som vedlikeholdes av ulike foreninger. Ønsker dere å beplante eller gjøre andre tiltak kan dere søke om tilskudd ved å bruke følgende skjema:  

Søk om tilskudd for beplantning og forskjønnende tiltak

Kontakt

Kristin Wiig Larsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 21 61 49