Solcelleanlegg blir montert på kommunale bygg

Kranbil som løfter opp element - Klikk for stort bileteMontering av solcelleanlegg på kommunehustaket

Nord-Fron kommune vil bidra i det grønne skiftet med å investere i solcelleanlegg på kommunale bygg.
I desse dagar blir det montert solceller på taket til kommunehuset på Vinstra. 

I vedtatt investeringsbudsjett for 2023 var det avsatt 2 mill. kr. til solcelleanlegg på kommunale bygg. Her var positive uttaler frå  politiske utval (miljø-, landbruk og areal)  og Ungdomsrådet kom med følgjande innspel; 
“Positivt å plassere overskot fra kraftinntekter attende til bærekraftige investeringar f.eks. solcelle på kommunale bygg”.
I juni vedtok kommunestyret - som budsjettendring - ei auke på ytterlegare 1 mill. kr. for såleis kunne få gjennomført på kommunehuset denne sommaren/hausten.

Det er inngått rammeavtale med firmaet Solenergi Norge som – etter anbud – fekk levering på solcelleanlegg kommunale bygg. Montering står Bakke El-installasjon for.

Vinstrahallen står også for tur så snart taket har fått nytt dekke.