Nord-Fron kommune

Status VA-Furusjøen 8. juli 2020

Status VA-Furusjøen 8. juli 2020

Klikk for stort bileteArkivfoto Arbeidet med VA-Furusjøen nærmer seg slutten og pynting av ledningstraseene er stort sett ferdigstilt med noen få unntak. 

Entreprenøren har ferie nå på slutten av juli og starter opp att med det resterende arbeidet i august.

Det gjenstår fortsatt noe trykktesting av stikkledninger og ellers litt arbeid på hovedanlegget før alt det tekniske er på plass.

Vannforsyninga foregår fortsatt med vann fra Årvillingen vannverk og kapasiteten her er noe begrenset slik at det er behov for å kjøre vann fra Kvam i perioder. Det nye Furusjøen vannverk ble noe forsinket pga Covid19 fordi leveransene av teknisk uttyr fra Tyskland som var planlagt levert i mars først kommer i august. Ferdigstillingen av vannverket vil derfor foregå utover høsten/vinteren og vannet fra Furusjøen blir koblet til så fort det er klar til bruk.

Riggområdet i Rondablikkdokka er stort sett rydda for utstyr og det siste arbeidet med fjerning av kvist og planering av masser vil starte opp i august slik at alt er planert og pynta før vinteren.

Arbeid med reparasjon av veinettet vil også starte i august med tanke på ferdigstilling så raskt som mulig.