Nord-Fron kommune

Stengt Heggeslåveg

Stengt Heggeslåveg

Nord-Fron kommune skal stenge Heggeslåvegen for gjennomfartstrafikk tysdag 12. og onsdag 13. oktober på grunn av vegvedlikehald med asfaltering.
Det vil bli åpna for adkomst til private eigedomar.

.