Nord-Fron kommune

Tilskottsordningar innan landbruket i mars og april

Tilskottsordningar innan landbruket i mars og april

Illustrasjonsbilde Vemund Hagen

I mars og april er det fleire fristar for ulike tilskottsordningar innan landbruket.

  • Produksjonstilskott og avløysartilskott i jordbruket - frist 15. mars
  • Landbruksfondet i Nord-Fron kommune - frist 15. april
  • Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL-midlar - frist 15. april
  • Tilskot til tiltak i beiteområder - frist 15. mars.

 

Under Landbruks -og viltforvaltning si side finn du informasjon om tilskottsordningane i landbruket og linkar til søknadsskjema.

Tilbakemelding