Nord-Fron kommune

Koronavirus i Nord-Fron

Tilskudd til næringstiltak

Tilskudd til næringstiltak

Klikk for stort bileteSøk om tilskudd til tiltak rettet mot varehandel, restaurantbransjen, transportnæringen, reiseliv, opplevelses- og arrangementsnæringen, mfl. innen 7. juni 2020

Nord-Fron kommune har for bedrifter i kommunen bevilget 1 mill. kroner til ekstra tiltak rettet mot varehandel, restaurantbransjen, transportnæringen, reiseliv, opplevelses- og arrangementsnæringen, mfl. Tiltak som kan hjelpe eksisterende næringsliv, stimulere til økt sysselsetting og nyskaping innen samme området, samt til økt bosetting i kommunen.

Søknad med informasjon om hvem, hva, når, budsjett og kommentar om dagens situasjon sendes til post@nord-fron.kommune.no innen 7. juni. Spørsmål kan rettes til Egil Tofte 917 12 155 / egt@nord-fron.kommune.no

Bruken av midlene kan avvike fra gjeldende vedtekter i Næringsfondet, men må følge gjeldende nasjonale lover og retningslinjer for slik støtte.

Utenom dette kan det også søkes kommunalt næringsfond om støtte for fortløpende behandling.