Tilskudd til sommerjobb for ungdom i 2024

Formannskapet i Nord-Fron har satt av midler til lokale bedrifter som ønsker å tilby ungdom sommerjobb. 

Retningslinjer for tilskuddsordningen:

 • Innen 15. juni skal arbeidsgiver melde til kommunen om kommende antall ungdom i sommerjobb.
 • Innen 31. august skal arbeidsgiver sende rapportering for utbetaling av tilskudd.

   
 • Arbeidsgiver skal ha adresse i Nord-Fron kommune
 • Arbeidstaker for tilskudd skal ha adresse i Nord-Fron kommune og være mellom 15-18 år.
 • Sommerjobben skal avvikles innenfor skolens sommerferie. Det er et mål at de unge ikke kun skal settes til enkle rutineoppgaver, men også gis mulighet til å bli kjent med bedriften, dvs. bli kjent med helheten i produksjon av tjenester eller varer.
 • Det gis et lønnstilskudd på kr. 60,- pr. time for maksimalt 3 uker à 37,5 timer.
 • Ungdommen skal ha arbeidsavtale, ha minimum lønn etter tariff der satsene betraktes som minstelønn (Les mer på Arbeidstilsynet sine hjemmesider)
 • Arbeidsavtalen skal minimum beskrive arbeidsbetingelser med arbeidstid, oppgaver og lønn. Kopi av avtale skal vedlegges rapporten.
 • Det kan kun utbetales støtte til arbeidsgiver uten skyldig offentlig avgifter.
 • Skjema for rapport skal benyttes (sjå under for rapporteringsskjema)
  Opplysninger om arbeidsforholdet, en vurdering av erfaring med ordningen, kontonummer for utbetaling sammen med kopi av arbeidsavtale, lønnsutbetaling og skatteattest.
 • Kommunal arbeidsgiver er ikke inkludert i ordningen 

Rapporteringsskjema finner du her!

Kontakt

Vigdis Holmestad
Næringsutvikler
E-post
Mobil 97 09 07 58