Nord-Fron kommune

Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Klikk for stort bileteFormannskapet i Nord-Fron har satt av kr. 150.000 i støtte til lokale bedrifter som ønsker å tilby ungdom sommerjobb. 

Retningslinjene for tilskuddsordningen: 

  • Arbeidsgiver sender søknad til kommunen, søknadsfrist er 17. mai
  • Arbeidsgiver skal ha adresse i Nord-Fron kommune
  • Arbeidstaker det søkes tilskudd for skal ha adresse i Nord-Fron kommune
  • Arbeidstaker skal være mellom 15-18 år.
  • Sommerjobben skal ha varighet på minst tre uker, og skal avvikles innenfor skolens sommerferie
  • Det gis et lønnstilskudd på kr. 60,- pr. time for maksimalt 3 uker a 37,5 timer
  • Søknaden må beskrive hvordan rekruttering og ansettelsesforhold skal administreres; med arbeidsgiveransvar, arbeidsavtale, lønnsutbetaling, forsikring og oppfølging.
  • Ungdommen skal ha arbeidsavtale, ha minimum lønn etter tariff der satsene betraktes som minstelønn (Les mer på Arbeidstilsynet sine hjemmesider)
  • Det er et mål at de unge ikke bare skal settes til enkle rutineoppgaver, men også gis mulighet til å bli kjent med bedrift, dvs. bli kjent med helheten i produksjon av tjenester eller varer. Søknaden skal inneholde en beskrive av arbeidsoppgave
  • Kommunal arbeidsgiver er ikke inkludert i ordningen

Rapportering for utbetaling av tilskudd skjer når sommerjobben er avsluttet. Rapport skal inneholde opplysninger om arbeidsforholdet, en kort vurdering av erfaring, angi kontonummer for utbetaling sammen med kopi av lønnsutbetaling. Frist for rapportering er 31. august

Kontakt

Egil Tofte
Næringssjef
E-post
Telefon 61 21 61 74
Mobil 917 12 155