Nord-Fron kommune

Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet 2022 - 2024

Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet 2022 - 2024

 Tiltaksplanen skal bidra til vidare utvikling av jordbruket i fylket og det er Statsforvaltaren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Innovasjon Norge Innlandet og næringsorganisasjonane i landbruket som har utarbeidd denne.

Planen omtalar status, utfordringar og moglegheiter i jordbruket i Innlandet. På bakgrunn av dette er det utarbeidd ein tiltaksdel der tiltaka er i tråd med målsetting i Bioøkonomistrategien og Regionalt Bygdeutviklingsprogram.