Tilvisningsavtale med en eller flere boligbyggere

Nord-Fron kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med en eller flere boligbyggere.

Illustrasjonsbilde

Boligene

Det er mangel på sentrale leiligheter med universell utforming og livsløpsstandard for utleie i kommunen. Kommunen har behov for ca. 6 tilvisningsboliger for personer som av ulike årsaker er vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene skal ha kvalitet/ standard som tilsvarer nye eierboliger, kravspesifikasjon fra Husbanken for kommunale tilvisningsboliger skal følges. I tillegg skal boligene også ha livsløpsstandard og universell utforming.

Det er behov for følgende utleieboliger: 
•    2 roms leilighet (35-45 kvm)
•    3 roms leilighet (50-70 kvm)

Tilvisningsboliger

For å dekke behovet, søker Nord-Fron kommune å inngå tilvisningsavtale med firma som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

En tilvisningsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. 
I tilvisningsavtalen får kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i minst 20 år, men avtalen skal begrenses til 40 % av boligene til enhver tid. I små prosjekter med fire boliger eller færre, har kommunen uansett tilvisningsrett til alle boligene til enhver tid.

Dersom kommunen ikke tilviser kan boligene leies ut på det åpne markedet, i forhold til frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om tilvisningsavtale, se informasjon om tilvisningsavtale på Husbanken sin nettside.  
 

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisningsavtale kan det søkes om grunnlån i Husbanken Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. 
Husbankens lån til utleieboliger med tilvisingsavtale kan dekke maksimalt 85 prosent av markedsverdi, ha avdragstid på inntil 50 år, og mulighet til å binde renta i inntil 20 år. I distriktskommuner kan lånet dekke maksimalt 85 prosent av bygge kostnadene, dersom disse er høyere enn markedsverdien.
Se også forskrift om lån fra Husbanken kap. 2. Lån til boligkvalitet.  
 

Areal/tomt

Boligene må ligge sentrumsnært med gangavstand til sentrumsfunksjoner.

 

Ved valg av aktør/prosjekt vil vi vektlegge

•    Beskrivelse av utleieselskapet
•    Plan for forvaltning av beboere og bomiljø
•    Husleienivå
•    Kvalitet- og boligstandard (planer, snitt, fasader, situasjonsplan)
•    Ferdigstillelsestidspunkt
•    Erfaring med tilsvarende prosjekter
•    Beliggenhet 
•    Fellesareal

Tidsfrist:

Tilbud leveres skriftlig til post@nord-fron.kommune.no innen utgangen av 31.03.2024. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med Ane Steig, Nord-Fron kommune på mail: 
ane.steig@nord-fron.kommune.no eller tlf. 92289508