Nord-Fron kommune

Koronavirus i Nord-Fron

VA Kvamsfjellet - status pr januar 2020

VA Kvamsfjellet - status pr januar 2020

Klikk for stort bileteFlere abonnenter som ble koblet til VA Furusjøen før jul har nå hatt noen uker med vann og avløp på hyttene.

Det har stort sett gått greitt for de fleste, noen få har hatt problemer som har blitt og blir løst fortløpende. Det pågår fortsatt litt arbeid på nettet med trykktesting av både hovednett og stikkledninger. Av denne grunn må alle nye abonnenter fortsatt koke vannet før drikking/matlaging.

Arbeidet med Furusjøen vassverk pågår for fullt og det er nå godt synlig i terrenget. Det gjenstår en del betongarbeid før det kan bli arbeid med treoverbygget, og  framdrifta går som planlagt med tanke på ferdigstilling høsten 2020.