Nord-Fron kommune

Koronavirus i Nord-Fron

Vår og sosiale sammenkomster for ungdom

Vår og sosiale sammenkomster for ungdom

Klikk for stort bileteSom en følge av Covid-19 vil våren være annerledes. Ungdomsarrangementene Statement og Kåja Camp, som skal skape trygge møteplasser og forebygge alkoholdebut, er avlyst. Restriksjonene rammer også russetida.

Restriksjonene vil samlet sett oppleves som utfordrende for ungdomsgruppa. 

I tillegg viser undersøkelser at ungdom ofte debuterer med alkohol på vårparten.Alkohol og rus reduserer dømmekraften, og kan blant annet påvirke hvordan man forholder seg til smitteverntiltakene. 

Foresatte er de viktigste rollemodellene og oppfordres til

  • å snakke med ungdommen om situasjonen 
  • sette klare grenser for sosiale sammenkomster
  • sette klare grenser for bruk av alkohol

Slik bidrar foreldre til at tiltakene fra myndighetene blir fulgt opp. UngData undersøkelsen viser også at ungdom lytter til sine foresatte

Ragnhild Gauksås Wistad, FAU leder ved Vinstra ungdomsskole, forteller at det vil være natteravner i Vinstra sentrum flere kvelder nå i vår.

«FAU begynte å jobbe med natteravnordningen i fjor høst, og har fått en enorm respons fra velvillige foreldre som stiller opp», sier Gauksås Wistad. Det var opprinnelig lagt opp til en kurskveld om natteravnordningen, men denne er utsatt grunnet koronasituasjonen.

«Vi håper på rolige kvelder, og ber alle foresatte være med å begrense at det blir mange ungdommer ute».

FAU fra Sør-Fron ungdomsskole er også med i samarbeidet og stiller med natteravner på Vinstra. 

Lensmann Jon Gaarden forteller at de skal ha patruljer ute og kommer med en oppfordring til alle foresatte om å holde ungdommen hjemme på kveldstid nå framover.

«Det er viktig at vi både følger opp tiltak for å holde coronasituasjonen under kontroll og ikke minst har et sterkt fokus nå på bruk av alkohol blant ungdom. Dette kan påvirke hvordan de forholder seg til Covid-19 tiltakene, og det er heller ikke lovlig å nyte alkohol for personer under 18 år.»