Vassforsyning - Nord-Fron kommune

Vassforsyning

Nord-Fron kommune har anlegg for vassforsyning i Vinstra, Kvam, Brattliflata og Skåbu.

Vinstra vassverk


Vassverket for Vinstra ligg i Lomoen, og fordeler vatn via høgdebasseng i Sorperoa, Byrevegen, Byrlykkja og Tokse til Vinstra sentrum og bustad- og næringsområda omkring.

Kvam vassverk

Vassverket på Kvam ligg ved Kvam bru og fordeler vatn via høgdebassenget i Røssumlykkja til bustad- og næringsområda i Kvam.

Brattliflata vassverk

For Brattliflata i Ruste er det vassforsyning frå kraftverkstunnelen via behandlingsanlegg og ut til bustadane i nærområdet på Brattliflata.

Skåbu vassverk

I Skåbu blir det pumpa vatn frå grunnvasskjelda ved Kamfossen via behandlingsanlegg ved Moen og vidare til høgdebasseng ovanfor Austlifeltet. Dette anlegget fordeler vatn til sentrumsområdet og til hyttene i Holslåa.

Vassprøver

LabNett har eit tilbod for analyse av vassprøver til private og bedrifter. Dette er ein enkel måte å få analysert vasskvaliteten på.

Prøver kan bestillast via nettportalen vannportal ; der kan det bestillast emballasje og ønska analysepakke.

Kontaktpersonar:

Vatn
StillingNamnTelefonE-post
Ingeniør Trond Riiser61 21 61 28trond.riiser@nord-fron.kommune.no
AvdelingsleiarØystein Lien61 29 03 42/95 24 02 54oystein.lien@nord-fron.kommune.no
Publisert av Trond Riiser. Ansvarleg Bjørn Bjørke. Sist endra 17.02.2015
Fant du det du lette etter?

Bjørn Bjørke

Virksomhetsleiar
 
61 21 61 67
 
971 94 880
 
Send epost
Teneste (1)

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering