Ver og klima - Nord-Fron kommune

Ver og klima

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ei sentral rolle i beredskap for flaum og skred. NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstenesta og har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjonar.

NVE sitt regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i ein beredskapssituasjon.

Kommundelplan energi-og klima (PDF, 10 MB) viser m.a. korleis tilstanden er i Nord-Fron kommune med omsyn til energiproduksjon/forbruk og utslepp av klimagassar.  Det står også litt om konsekvensar av forventa klimaendring.  

Publisert av Anne Grete Bakkene. Sist endra 20.02.2012
Fotograf: Ole Kristian Sørlie
Vinteren kjem - Rondane i bakgrunnen fotograf Ole Kristian Sørlie


 
Fant du det du lette etter?
Teneste (1)

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering