Kommunedelplan for energi og klima - Nord-Fron kommune

Kommunedelplan for energi og klima

Med bakgrunn i dei utfordringar vi globalt, nasjonalt og lokalt står ovanfor når det gjeld klimautviklinga blei det i kommunestyret, i møte 10.05.2007, bestemt at det skulle bli fremja sak for politiske organ der omfang, framdrift og status for ein kommunal klimaplan blei vurdert. Arbeidet med kommunen sin klima- og energiplan starta opp våren 2008, og er formelt organisert som ein kommunedelplan etter plan- og bygningslova, med melding om oppstart 24.04.2008.

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Anders Nybakken. Sist endra 19.06.2012

Beskriving av føremål og målsetting er fastlagt i notat frå rådmannsleiinga datert 12.03.2008. Regjeringa har gått inn for at alle kommunar skal ha ein klima- og energiplan innan 01.01.2010.

Nord-Fron kommune sin kommunedelplan for energi og klima 2009 - 2013 (PDF, 10 MB) vart vedtatt i kommunestyret 9. juni  2009.

Fant du det du lette etter?
Teneste (1)

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering