Du er her:
Aktuelt fra kommunen
Elg i vinterskog

Miljødirektoratet skal med heimel i Naturmangfaldlova §15 og §16 og Viltlova §24 og §44 fastsette forskrift om utvida jakttid for elg i Mururdalen i Nord-Fron kommune og Sel kommune, og i Langmorkje statsallmenning (Randsverkområdet og Sjodalen) i Vågå kommune. Føremålet er å gi moglegheit til uttak av trekkelg på Murudalen i januar. Utvida jakttid vil vere frå 1. januar -31. januar i perioden 2017 - 2022.  

Det er no sendt ut fakturaer frå Nord-Fron kommune på eigedomsavgifter med forfall 20.11.17.

På nokre av desse står det nederst på bankgiro - under kroner - belastes Avtalegiro. Dette er feil og vi beklager dette. Her ser du døme på bankgiro med feil. (PDF, 46 kB)

Betal beløpet som står øverst på bankgiroen (dette er beløp inkl. mva), og skriv inn KID-nummer på vanleg måte.

Trafikksikkerheitsutvalget i Oppland treng hjelp til å finne gode kandidatar til Trafikksikkerheitsprisen 2017 (PDF, 80 kB).

Forslag til kandidatar kan du sende på e-post til bjorn.vasaasen@vegvesen.no  innan 1. desember 2017.

Innkjøpsstrategi Nord-fron kommune

Kommunestyret vedtok en innkjøpsstrategi tidligere i år. Nylig var det informasjonsmøte om innkjøp generelt og med spesiell fokus på det nye strategidokumentet. 

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering