Du er her:
Aktuelt fra kommunen

Planutvalet har i møte 07.03.2017, sak 011/17 vedteke å leggje forslag til Endring av reguleringsplan Furusjøen på 377/1 ut til offentleg ettersyn.  

Formålet med planendringa er flytting av ei regulert hyttetomt til ei meir hensiktsmessig plassering, og etablering av veg fram til omtalt tomt.

Planutvalet har i møte 07.03.2017, sak 10/17, vedteke å leggje forslag til detaljreguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo- og Treningssenter m.m.  ut til offentleg ettersyn, jf § 12-10 i plan-og bygningslova.

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2029 – varsel om planstart og offentleg høyring av planprogram

Det blir varsla om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2018 – 2029.

Samstundes blir forslag til planprogram lagt ut til offentleg ettersyn. Planen omfattarheile kommunen, og eventuelle merknader eller innspel om ny arealbruk skal vere skriftlege. Innspel om ny arealbruk skal vere i samsvar med pkt 4 i forslag til planprogram.

 

 

Nord-Fron kommune inviterer til åpne møte på Kvamsfjellet (PDF, 317 kB)og møte i Skåbu (PDF, 323 kB)om ny kommuneplan og hyttepolitikk onsdag i påskeuka.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering