Ambulerende vaktmester - Nord-Fron kommune

Ambulerende vaktmester

Ambulerende vaktmester skal arbeide for at brukaren skal kunne bu heime på ein forsvarlig måte.

Tenesta omfatter

  • Tryggingsalarm; montering, reparasjon og opplæring.
  • Tekniske hjelpemiddel; utkjøring, justering og reparasjon av hjelpemiddel.
  • Praktisk hjelp: bære inn nødvendig ved og vatn, snømåking og strøing samt små reparasjonar i heimen.

Serviceerklæring

Det er utarbeidd serviceerklæring for tenesta; den får du fram ved å klikke på Rutine ambulerende vaktmester.

Timepris

Vi gjer merksam på at timeprisen for hjelp frå ambulerande vaktmeister er den bruakarne må
betale for hjelp til ikkje-lovpålagte oppgåver, t.d. lettare vedlikehald, plenklipping, osv.
For innvilga hjelp ved vann bering og snømåking etter Helse- og omsorgstenestelov gjeld abonnementsprisane for heimehjelp/praktisk bistand.

Informasjon

Dersom du skal søke eller si opp tenesten, har spørsmål o.l. kan du ta kontakt med:
Sundheim Bo- og Treningssenter, 2640 Vinstra. Tlf. 61 21 64 00.

Betalingssatsar Pleie- og omsorgstenester for 2014
Betalingssatsar Pleie- og omsorgstenester for 2014
Type tenestePrisKommentar
Korttidsopphald på Sundheimkr. 137pr. døgn i dei 60 første pr kalenderår
Dag-/nattopphald på Sundheimkr. 72pr. dag evt. natt
Ambulerande vaktmeisterkr. 227pr. time
Matombringing / middag på Sundheimkr. 74pr. porsjon
Tøyvaskkr. 13pr. kilo
Husmorvikartenestekr. 126pr. time ( opp til eigenbet.tak)
Tryggingsalarmkr. 104pr. mnd
Nøkkelsafekr. 33pr. mnd
Utkjøring av tryggingsalarmkr. 189pr. tur

Publisert av Jo Engum. Ansvarleg Åste Ringen Sandbu. Sist endra 21.01.2014
Teneste (1)

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anne Grete Bakkene |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike