Ambulerende vaktmester - Nord-Fron kommune

Ambulerende vaktmester

Ambulerende vaktmester skal arbeide for at brukaren skal kunne bu heime på ein forsvarlig måte.

Tenesta omfatter

  • Tryggingsalarm; montering, reparasjon og opplæring.
  • Tekniske hjelpemiddel; utkjøring, justering og reparasjon av hjelpemiddel.
  • Praktisk hjelp: bære inn nødvendig ved og vatn, snømåking og strøing samt små reparasjonar i heimen.

Serviceerklæring

Det er utarbeidd serviceerklæring for tenesta.

Timepris

Vi gjer merksam på at timeprisen for hjelp frå ambulerande vaktmeister er den bruakarne må
betale for hjelp til ikkje-lovpålagte oppgåver, t.d. lettare vedlikehald, plenklipping, osv.
For innvilga hjelp ved vann bering og snømåking etter Helse- og omsorgstenestelov gjeld abonnementsprisane for heimehjelp/praktisk bistand.

Informasjon

Dersom du skal søke eller si opp tenesten, har spørsmål o.l. kan du ta kontakt med:
Sundheim Bo- og Treningssenter, 2640 Vinstra. Tlf. 61 21 64 00.

Betalingssatsar Pleie- og omsorgstenester for 2015
Betalingssatsar Pleie- og omsorgstenester for 2015
Type tenestePrisKommentar
Korttidsopphald på Sundheim147pr. døgn for dei 60 første døgna. Etter dette er opphaldet definert som langtidsplass med andre takster.
Dag-/nattplass på Sundheim77pr. dag evt. natt
Ambulerande vaktmeister246pr. time. Ny sjølvkost frå 2015 er kr. 246.
Matombringing / middag på Sundheim77pr. porsjon
Tøyvask14pr. kilo
Tryggingsalarm107pr. mnd
Nøkkelsafe35pr. mnd
Utkjøring av tryggingsalarm195pr. tur
Publisert av Jo Engum. Ansvarleg Åste Ringen Sandbu. Sist endra 09.03.2015
Fant du det du lette etter?
Teneste (1)

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering