Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker - Nord-Fron kommune

Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Ingrid Stormyrbakken. Sist endra 10.01.2014

Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker
har som arbeidsområde dei oppgåvene som kommunen har ansvaret for innafor landbruks- og utmarksforvaltning og miljøvern, medrekna vilt- og fiskeforvaltning og saker om motorferdsel i utmark.
Utvalet har avgjerdsrett i saker etter Konsesjonslova som ikkje er delegert til administrasjonssjefen, jfr. kommunen sitt delegasjonsreglement. Formannskapet er ankeorgan for slike saker.

Utvalet har funksjon som styre for kommuneskogane jfr. Skogbrukslova § 35, 2.avsnitt.

Utvalet har 7 medlemer med varamedlemer.

Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker
MedlemerVaramedlemer
Jan Roger B. Øien - leiarGerd Aasmundstad
Finn Hellerbergshaugen - nestleiarPetter J Vaet Spjotum
Linda Elin MyromslienOla Einar Krok
Ola Holmestad
Odd Arne Myromslien
Øyvind SandvoldCamilla Oden
Olav Nylund
Terje SørlieAnne Kristine Lyslo
Heidi MaurstadOve Andre Øybrekken
Rune StøstadRolf Moen
Ann Sofie Møller
Jon Dahlen

Fant du det du lette etter?
  • Ja
  • Nei

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Arne Sandbu |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering