Du er her:
Aktuelt frå kommunen
Vassmålaravlesning via SMS

Det er mulig for abonnentar på kommunal vassforsyning og/eller kommunalt avløp med vassmålar å lese av vassmålaren sin via SMS, på nett eller med avlesningskort.


Anbefaling om hjemmelagring av jodtabletter

 1. Jodtabletter skal tas ved atomhendelse som medfører atomutslipp som rammer vår region. Sentrale myndigheter vil varsle og gi råd i tilfelle man skal ta tablettene.
   
 2. Ved en atomhendelse har man svært liten tid på å få i seg tablettene hvis man skal oppnå ønsket effekt. Tablettene må helst tas innen fire timer.
   
 3. Grunnen til at man skal ta jodtabletter er for å forebygge utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen på sikt – mekanismen er at jod fra tablettene da fortrenger radioaktivt jod som da føre til mindre strålebelastningen på kjertelen. Ved inntak av jod umiddelbart samtidig med eksponering for radioaktivitet så vil beskyttelsen være 95 %, mens hvis man venter tre timer er beskyttelsen bare 60 % - slik at det er viktig å være rask – og kravet er som sagt innen fire timer, men helst så raskt som mulig fra varselet går ut fra myndighetene.
   
 4. De som er anbefalt å ta jod i en slik hendelse er først og fremst alle personer under 18 år, gravide og ammende kvinner – dette er de mest sårbare for kreftutvikling. Men det er anbefalt at alle personer under 40 år også har jodtabletter hjemme ettersom de også har en økt risiko for kreftutvikling etter radioaktiv eksponering. Etter 40 år er har man svært liten risiko og trenger derfor ikke ta tabletter.
   
 5. Ettersom det er svært mange som skal ta tabletter samtidig på veldig kort tid så har man nå gått ut med anbefaling om hjemmelagring.
   
 6. Kommunen har egne jodtabletter som er lagret ute på den enkelte barnehage og skole og som skal gis til barna der i tilfelle atomhendelse når barna er der. Når barna ikke er på skole/barnehage så er det altså foreldrenes/foresattes ansvar å ha jodtabletter i beredskap.  
   
 7. Dosering for ulike aldersgrupper står i informasjonsskrivet.
   
 8. Foreldre må selv kjøpe jodtabletter apotek. Dette kan kjøpes reseptfritt. Man skal ikke dele ut tablettene som allerede er lagret på skolene/barnehagene til foreldre da disse er kommunen beredskapslager ved atomhendelse på dagtid når barna er på skolen/ i barnehagen.
   
 9. Informasjon om dette sendes ut til helsestasjon, fastlegekontor, barnehagene og skolene i kommunen.

 

Se informasjonsskriv fra Helsedirektoratet her.

 

 

Egenberedskap i befolkningen

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Følg disse rådene for å være best mulig forberedt.

Oljekamin

For å redusere klimagassutslippene blir det forbudt å fyre med fossil olje fra 2020. Har du en oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje, må du altså finne alternativ oppvarming innen 2020.

Det er mulig å søke Enova om økonomisk støtte til både ny varmeløsning og til fjerning av gammelt anlegg.

Her finner du informasjon fra Enova om fjerning av oljefyr og oljetank.

 

Kommune-Kari

Fra 31. august vil Kommune-Kari være i funksjon på hjemmesiden vår. Kari er en såkalt chatrobot, som døgnet rundt kan svare på spørsmål om kommunale tjenester.Kari jobber allerede i mange kommuner rundt om i landet og får daglig innspill på hvilke spørsmål som innbyggere ønsker svar på fra kommunen.

   


Helsenorge


Måndag 27. august 2018:

Helserespons og Hove Medical har gjenopprettet dialog og den varslede stengingen av SMS-systemet torsdag er avblåst.

 

Dette gjelder fra og med i dag og frem til 01.01.2019


 

 

Utsikt mot Feforkampen - frå Sødorp

 

Kommuneplanens arealdel ble egengodkjent av kommunestyret 19.6.2018, i KOM-sak 57/18.

Det er ikke klageadgang på vedtaket, jfr plan og bygningslovas § 11-15.


 

Rettleiar; frå bekymring til handling

Nord-Fron kommunestyre vedtok på møte 19. juni - K.sak 62/18 - samarbeidsavtale om drift av interkommunal barnevernsvakt der Ringsaker kommune blir vertskommune.

Vedtaket om samarbeidsavtale - der 14 kommunar samarbeider om barnevernvakt - skal sikre barn og unge hjelp heile døgnet.

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike