Du er her:
Aktuelt frå kommunen
72 beboere fra Sundheim og 32 personer fra omsorgsboligene var inviterte til grilling

Nord-Fron kommune har som ei ny ordning tilsett 2 sjukepleiarstudentar under utdanning; rekrutteringsstillingar på Sundheim Bo- og Treningssenter.

Avisa GD har 18. juli d.å. ein artikkel om ordninga.

Den tredje rekrutteringsstillinga er ledig med søknadsfrist 4. august.

Landbrukskontoret utarbeider årleg informasjonshefter med nyttig informasjon for gardbrukarar og andre.

Juli 2019 utgåva omhandlar  m.a. fristar og reglar ved kvoteordninga på mjølk, nytt frå jordbruksoppgjeret, arealendringar på gardskart og gjerdetilsyn på seterområde.

Her kan du lese

 
 
.

 

Har du sett en rød krok og en rull med plastikksekker?

Den siste tiden har MGR levert ut sekker for sortert plastikk fra husholdningene, og kroker til å henge plastikksekken på før henting. Hver rull har 18 sekker, som normalt skal være nok til et års forbruk. Les mer om ordningen her.

Manntalet er lagt ut til offentleg ettersyn på Servicetorget i tida 01.07.19 – 09.09.19.
Dersom namnet ditt ikkje står i manntalet, må du melde frå til valstyret og krevje feilen retta.
Kravet må være skriftleg og begrunna og sendast:
Valstyret i Nord-Fron, Nedregt. 50, 2640 Vinstra.
For meir informasjon sjå valglova kap. 2. Stemmerett og manntal.

Sametingets manntal ligg ute i same tidsrommet.
For meir informasjon sjå https://sametinget.no
 

Avdeling rus og psykisk helse i Nord-Fron kommune ønskjer å utvikle gruppetilboda innan tenesta. 

Her finn du informasjon om Rus og psykisk helse og kva tilbod som finst i dag.

Vinstra har i mange år vært et sterkt handelssenter i Gudbrandsdalen. Etter åpning av ny E6 gjennom dalen i 2016, har en sett en positiv utvikling av handelen på Vinstra. Folketallet i kommunen har også hatt en positiv utvikling.

 

Fann du det du leita etter?
Aktuelt frå kommunen

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike