Du er her:

Frisklivssentralen

Logo - Klikk for stort bilete Frisklivssentralen retter seg mot personer som ønsker og har behov for livsstilsendringer.

For hvem:  Frisklivssentralen retter seg mot personer som ønsker og har behov for livsstilsendringer. Tilbudet vil ha særlig fokus på å stimulere til endringer av vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen er en del av kommunens forebyggende helsearbeid, og målet er å forebygge sykdom og plager for innbyggerne i kommunen.   

Hvor: Frisklivsentralen holder til på «POST-huset» i Nedregate.

Hvordan bli deltaker: Ved oppstart må man levere en frisklivsresept. Vanligvis blir man henvist av fastlege, fysioterapeut, NAV eller annet helsepersonell, men det er også mulig å henvise seg selv. En resept har en varighet på 3 måneder og koster 300 kroner totalt. Du får da tilgang til alle ytelsene som frisklivssentralen tilbyr. 

Hva inngår i frisklivsresepten:

  • Innledende helsesamtale
  • Muligheter for fysisk testing og kroppsanalyse
  • Muligheter for deltakelse i gruppetreninger i regi av fysioterapitjenesten (bassengtreninger, stavgangsgruppe, spinning, egentreningsgrupper og gruppetrening i gymsal/apparatsal).
  • Kurskvelder
  • Midtveissamtale
  • Sluttsamtale
  • Oppfølging etter behov

Deltakelsen starter med en individuell helsesamtale med frisklivskoordinator. Her kartlegges din helsesituasjon og det utarbeides mål for frisklivsperioden, samt en plan på hvordan målene skal oppnås. I forkant av helsesamtalen skal det fylles ut et scoringsskjema for egen helse. I samtalene blir det særlig lagt vekt på egenmestring, ressurser, styrker og muligheter.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker deltakelse i frisklivssentralen!

Frisklivskoordinator: Hanne Søberg

Tlf: 948 63 310 eller mail: frisklivssentralen@nord-fron.kommune.no.

Frisklivsresept (DOCX, 55 kB)

Fant du det du lette etter?