Du er her:

Gang- og sykkelvei

Opning ny gang-og sykkelveg Lomoen- Ruste 150610 - Klikk for stort bileteRulleski på gang- og sykkelveien til Ruste.

Sykle eller gå framfor å bruke bilen gir gevinster - du bedrer den fysiske formen din og du sparer miljøet for utslipp av klimagasser.

Daglig fysisk aktivitet er viktig for alle. Det finnes god vitenskapelig dokumentasjon for at jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke helseeffekter.

Myke trafikanter kan ferdes på egne tilrettelagte veier fra Ruste Bygdahus, Huskero, Sorperoa, Bøygen og sørover til Øya Gard.

I tillegg er det gang- og sykkelveier i Kvam og i Skåbu.

I Norge står sykkeltrafikken for ca. 5 prosent av reisene. Av reisene mellom 1 og 5 km gjennomføres 67 prosent med bil. Hvordan er status i Nord-Fron? Vel - det er nok ikke foretatt noen kartlegging/måling av det, men det er ingen grunn til å tro at vi er bedre enn landet forøvrig.

Det vil være tjenlig med kampanjer for å få flere til å gå/sykle til jobben. I vår bedrift har vi en trimkampanje med premie til de som trimmer 60 ganger eller mer i halvåret. Noe lignende kan sikkert andre bedrifter også sette i gang for sine arbeidstakere.

Med det gode nettet av gang- og sykkelveier bør det ligge godt til rette for å bruke beina eller sykkelen uten å utsette seg for trafikkfarlige situasjoner.

Et nytt prosjekt bør være å forlenge gang- og sykkelveien fra Øya Gard til Harpefoss. Da kan myke trafikanter komme seg til Fron Badeland uten å bruke bilen - det hadde vel vært et kjempefint tiltak sett i et folkehelse- og miljøperspektiv!

Fant du det du lette etter?