Du er her:

På grunn av en kontorteknisk feil, så manglet faktura for 3. termin kommunale avgifter KUN  informasjonen om bunnfradraget og promillesatsen. Dette falt dessverre ut av malen vår. Dette beklager vi.

Derfor sendes det ut en egen skatteseddel til alle eiere. Eiendomsskatten i Nord-Fron kommune står fortsatt uendret i 2019. Vi har 3 promille på bolig og fritidsboliger og ellers 7 promille på øvrige eiendommer.  Bunnfradraget er kr. 150.000,- pr boenhet.

 

 

 

 

 

Gatekunsten på kommunehusveggen er et prosjekt i regi av Innovasjon Norge og Visit Osloregionen. Gudbrandsdalsvegen fikk en forespørsel via Visit Lillehammer om vi kan stille en vegg til disposisjon.

Det endte opp med kommunehusveggen på Vinstra. Det er alt vi har lagt i dette prosjektet. Vi er ikke involvert ut over dette – hverken med innsyn i kostnader, utforming eller organisering.

Men vi er veldig takknemlige for å ha fått dekorert en kjedelig, grå vegg på kommunehuset.

Velg eFaktura og/eller AvtaleGiro på for eksempelvis SFO, barnehage og kommunale avgifter, og få full kontroll over din regningsbetaling!

Alle som tegner efaktura-og/eller avtalegiro avtale med kommunen i perioden 1. februar – 30. april er med i trekningen av et årskort på Fron Badeland. Vi har også 15 kinobilletter som deles ut ved samme trekning.

 

 

Her finn du skolerute for skoleåret 2018 - 2019

Her finn du også skolerute pr. d.d. for   skoleåret 2019 - 2020. (NB: kan bli endringar som følgje av samanslåinga av Oppland og Hedmark fylke frå 01.01.19).

Forebyggende helse

Barneverntjenesten i Nord-Fron kommune ble etter politisk vedtak sammenslått med barneverntjenestene i Sør-Fron og Ringebu fra og med 1.januar 2019. Vertskommune er Ringebu kommune. Nytt navn og adresse blir:

Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste, Hanstadgata 4, 2360 Ringebu.

 

 

 

 

Kommunen har ansvar for det kommunale vegnettet med tilhørende gang- og sykkelveger.

Vakttelefon kommunale veger (døgnbemannet) tlf. 917 92 345.

Vakttelefon fylkesveger, distrikt Nord-Gudbrandsdal tlf. 970 07 766.

 


Er du forberedt?


For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.


 

Fann du det du leita etter?
Nyhende

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike