Du er her:

Har du ekstra omsorg å gi?

Lita hand i vaksen hand - Klikk for stort bilete Barneverntenesta og konsulent for funksjonshemma treng fleire avlastnings-/besøksheimar, støttekontaktar og støttefamiliar/fosterheimar.  På linkane nedanfor kan du lese litt meir om desse omsorgsoppgåvene;

Oppgåva til ein avlastnings-/besøksheim

Å vere støttekontakt

Kva det inneber å vere støttefamilie/fosterheim

Oppdraga og tiltak blir individuelt tilpassa, og du blir etter intervju kopla til brukar ut frå interesser og behov. Du må levere uttømmande politiattest, og får rettleiing etter behov.

 

Er du interessert i eit slik oppdrag, kan du fylle ut registreringsskjema (PDF, 77 kB)  og sende dette til: Nord-Fron kommune, Førebyggande helsetenester, Nedregt. 50, 2640 Vinstra. 

Spørsmål kan rettas til saksbehandlar Marit Skoe Kvålen tlf. 90802563 eller avdelingsleiar Ann Kristin Hoel tlf. 48244283.

Publisert av Anne Grete Bakkene. Ansvarleg Ann Kristin Hoel. Sist endra 18.09.2017 10:11
Fann du det du leita etter?
Nyhende

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01

Åpningstider: Alle kvardagar kl.08:00 - 15:30. Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike

Login for redigering