Nord-Fron kommune

Korona i Nord-Fron kommune

Korona i Nord-Fron kommune

Klikk for stort bileteHer finner du informasjon om situasjonen rundt koronaviruset i Nord-Fron kommune.Siden blir fortløpende oppdatert. 

Risikonivå

Se kart over antall smittede og risikonivå for kommuner på Statsforvalteren sin oversikt.

Onsdag 4. august 2021

 

Kl 11.00 Bestilling av vaksinetid for dei som tidlegare har takka nei
I den siste tida har fleire av dei som takka nei, eller ikkje svarte på forespørselen, tatt kontakt med kommunen, med ønskje om å allikevel få vaksine. 

For å bli satt opp på vaksinetid, ta kontakt med vaksinetelefonen (969 14 485) mellom kl 12.00 og 14.00 på kvardagar. 

 

Mandag 2. august 2021

 

Kl 13.00 Korrigering av vaksinestatus
Alle som er vaksinert vil kort tid etterpå kunne se status inne på helsenorge.no.

Dersom du oppdager at informasjonen som er registrert på deg ikke er riktig, kan du ta kontakt med Vinstra legekontor på 61 21 63 00. De bistår deg med å korrigere eventuelle feil ved din vaksinestatus. 
 

Lørdag 31. juli 2021

 

Kl 10.30 To nye smittetilfeller
Det er registrert to nye smittetilfeller i Nord-Fron. Begge oppholder seg for tiden utenfor vår kommune, men er folkeregistrert i Nord-Fron og kommer med på vår nasjonale statistikk. 

En nærkontakt er satt i karantene som en følge av smittetilfellene. Nærkontakter som er fullvaksinerte er ikke satt i karantene. 

Vi oppfordrer alle fremdeles til å ha lav terskel for å teste seg ved symptomer. Vi oppfordrer også alle om å la seg vaksinere - klikk her for mer info om vaksinering mot covid-19. 

 

Torsdag 29. juli 2021

 

Kl 21.00 Ber besøkende være obs på symptomer
Tre personer har fått påvist korona i Sør-Fron. Det opplyser kommuneoverlege Anders Brabrand. Smittekilde er foreløpig ukjent. Som følge av dette er 13 personer satt i karantene. 

Personer som har vært på følgende steder i aktuelle tidsrom bør være obs på symptomer og ha lav terskel for testing:

  • Cirkel K E6 Vinstra søndag 25. juli kl.15.00 
  • Milano Vinstra 25. juli kl. 17.00 - 18.00. 

 

Arkiv

Klikk her for å se hendelsesforløp for koronautbrudd i Nord-Fron. 

Beskrivelse av risikonivå

Risiko- eller tiltaksnivå

Beskrivelse

N1

Kontroll

Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.

N2

Kontroll med klynger

Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.

N3

Økende spredning

Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.

N4

Utbredt spredning

Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.

N5

Ukontrollert spredning

Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.

5A

Tiltaksnivå A
Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5A

5B

Tiltaksnivå B
Høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5B

5C

Tiltaksnivå C
Noe høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5C

L

Lokal forskrift med høyt tiltaksnivå

Kontakt

Koronatelefonen i Nord-Fron
Telefon 480 75 383

Åpningstider :

Måndag, onsdag og fredag: kl.08.00 - 10.00.

 

Vaksinetelefonen
Telefon 969 14 485

Åpningstider :

Måndag - fredag: kl.12.00 - 14.00

Sykdomsforfall etter kl 14.00 samme dag som du skal vaksineres? Ring 902 24 397.

Klikk her for 

Egenerklæringsskjema

Legekontor
Telefon 116117
Folkehelseinstituttet sin informasjonstelefon
Telefon 81 55 50 15
Vakttelefon for smittesporing
Mobil 966 34 267

Telefon for smittesporingsteam fra andre kommuner

Rådgivingstelefon for pårørende
Telefon 22 49 19 22

Man - fred kl. 10-15

Tirsd  kl. 11-19