Nord-Fron kommune

Skole og barnehage

Skole og barnehage

Klikk for stort bileteDet er nasjonalt besluttet at alle skoler og barnehager i Norge skal være stengt frem til og med påske. På siden under kan du lese mer om rutine for tildeling av omsorgstilbud og retningslinjer for hjemmeunderivsning. Klikk på boksene over for å lese mer om aktivitetstips for barnehagebarn og tips til bruk av iPad/PC til hjemmeundervisning. 

 

 

Rutine for tildeling av omsorgstilbud for barn 0 - 12 år

Rutine for tildeling av omsorgstilbud for barn 0 - 12 år

 

Retningslinjer for hjemmeundervisning

Grunnskolene i Nord-Fron har utarbeidet følgende retningslinjer for hjemmeundervisning:

  • Skular og barnehagar er stengt som eit smittevernstiltak. Det meste av det vi reknar som normal kvardag er sett på pause for ei tid framover. Dette gjeld både arbeidskvardagen for tilsette og elevar, men også for dei føresette.  
  • Vi deltek alle i den nasjonale dugnaden for å bremse smittespreiinga. Skulen ser også eit ansvar for å bidra med smidige løysingar så langt det let seg gjera. 
  • Alle skular har løysingar for å halde kontakten med kvar enkelt elev.  
    • Barneskulane: Lærar er tilgjengeleg for kontakt frå elevar kl. 10 – 14. (Kjernetid) 
    • Vinstra ungdomsskule: Lærar er tilgjengeleg for kontakt frå elevar kl. 9-14. (Kjernetid) 
  • Heimane står ganske fritt i når elevane gjennomfører oppgåvene, men vi minner om kjernetida. 
  • Skoleeigar har oppretta eit “minitildelingskontor” som handsamar alle henvendingar om omsorgstilbod for ungar 0 - 12 år. 
  • Det oppmodas om at alle tek vare på kvarandre, og følgjer dei gjeldande råda frå helsemyndigheitene.