Nord-Fron kommune

Besøk ved Sundheim

Besøk ved Sundheim

Her ser du de gjeldende retningslinjene for besøk ved Sundheim Bo- og Treningssenter. 

Krav til besøk ved besøk på Sundheim

 • Det er innført krav om munnbind ved besøk på Sundheim Bo- og Treningssenter fra og med fredag 3. desember. 
 • For å sikre godt smittevern i institusjon skal besøk kun foregå på rommet til pasienten.
 • For å sikre 1 meters regelen kan beboerne kun motta inntil 2 besøkende samtidig.

Under forutsetning av at nødvendige smittevernråd følges, er det nå åpent for besøk på Sundheim bo- og aktivitetssenter.

Av hensyn til daglige aktiviteter i avdelingene (morgenstell/frokost, trening med fysioterapeut, legevisitt, kveldsrutiner mm) anmodes alle om at besøk normalt foretas i tidsrommet mellom kl 12.00 og 20.00.

Smittevernråd for befolkningen og besøk ved Sundheim

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort. Fasen kalles normal hverdag med økt beredskap.

Les mer på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider!

De generelle smittevernsrådene gjelder imidlertid fortsatt:

 • Ha god hoste- og håndhygiene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
  • Bruk papirlommetørkle/albukroken når du hoster/nyser.
 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Ha lav terskel for å teste deg. Dette gjelder følgende:
  • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, selv om du er vaksinert.
  • Uvaksinerte eller delvaksinerte husstandsmedlemmer/nære til en som er smittet
  • Øvrige uvaksinerte nærkontakter.
 • Dersom du tester positivt på hurtigtest er det anbefalt å ta PCR test for å bekrefte testresultatet.
 • Det er krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte.
 • Dersom du er smittet/foresatt til en som er smittet er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordret til testing.
 • Vaksinerte husstandsmedlemmer/nære trenger ikke å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg hvis de får symptomer.
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer/nære kontakter til kjente smittede er anbefalt å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til de får testet seg.
 • Andre råd og tiltak tas i bruk lokalt/nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig. 

Egne råd gjelder til folk i risikogrupper:
Her skilles mellom ulik grad av risiko og mellom vaksinerte og uvaksinerte. Uvaksinerte personer med økt risiko for covid-19 kan redusere risikoen for luftveisinfeksjoner ved å unngå trengsel og holde avstand.   

Adresse

Sundheimvegen 30, 2640 Vinstra