Nord-Fron kommune

Besøk ved Sundheim

Besøk ved Sundheim

Klikk for stort bilete

Her ser du de gjeldende retningslinjene for besøk ved Sundehim Bo- og Treningssenter. 

Mange av beboerne på Sundheim Bo- og Treningssenter er vaksinert. Samtidig er ikke  befolkningen som helhet vaksinert, og vi har en betydelig grad av virusmutasjoner på landsbasis. VI kan derfor ikke slippe opp på smittevern knyttet til besøksrutiner på Sundheim – disse må fremdeles opprettholdes!

Spesielt viktig er det at munnbind benyttes gjennom hele besøket, og at besøkende må forlate Sundheim når oppsatt besøkstid er over. På denne måten er vi fremdeles med på å holde på beboere, besøkende og medarbeidere trygge.

Besøk skal gjennomføres slik at nødvendig avstand og smittervern opprettholdes. Dette innebærer maks 2 besøkende samtidig.

Besøkstider opprettholdes som foregående uke, kl 12.00 - 14.00, og 16.00 - 18.00. 

Besøk trenger ikke å varsles på forhånd, men vi ber om at besøkende samkjører seg imellom slik at man unngår at flere enn 2 besøker samme beboer samtidig. 

Føringene under må følges: 

  • Besøk skal kun skje i besøkstiden: 12.00 - 14.00, og 16.00 - 18.00.
  • Besøkende må benytte munnbind gjennom hele besøket. 
  • Alle må registrere seg ved ankomst
  • Nødvendig avstand til pasient og andre må opprettholdes. Dette innebærer derfor å unngå hudkontakt mv.
  • Alle må bidra til god håndhygiene, dvs besøkende spriter hender ved ankomst og avreise.
  • Dersom man ikke er frisk kan man ikke besøke beboere på Sundheim

​Det blir tatt forbehold om at Sundheim kan bli stengt for besøk med kort varsel, dersom det lokale smittebildet endrer seg, eller ved nye nasjonale føringer. 

Adresse

Sundheimvegen 30, 2640 Vinstra