Nord-Fron kommune

Karantene og testing

Karantene og testing

Klikk for stort bileteMange som henvender seg til både koronatelefonen og kommunen sin Messenger-konto har spørsmål om karantene og testing. 

Karantene

I tabellen under ser du hvilke regler som gjelder for din situasjon. 

Karantenetabell
TYPER REGLER
Du er bekreftet smittet. Full isolasjon.  
Du har vært i nærkontakt eller er husstandsmedlem til en person som er bekreftet smittet.   Hjemmekarantene i 14 dager fra når nærkontakten fant sted.  
Du er reisende til utlandet (alt utenfor Norge) siste 14 dager. Hjemmekarantene i 14 dager fra når du kom hjem.  
Du er testet og venter på testresultat (og du sitter IKKE i hjemmekarantene*). «Test-karantene» til testen er klar. Dvs. at du holder deg hjemme til testen er klar.
Du har vært i nærkontakt eller er husstandsmedlem til en person som venter på testresultat.   «Test-karantene» til testen er klar. Dvs. at du holder deg hjemme til testen er klar.
Du er helsepersonell og har symptomer på luftveis-infeksjon.   Du skal ikke ha hjemmekarantene (14 dager). OBS! Du skal IKKE på jobb før ENTEN negativt testresultat foreligger ELLER 24 timer etter at du er blitt frisk/symptomfri.  

*OBS! Personer som er i hjemmekarantene (pga nærkontakt med bekreftet smittet, eller vært i utlandet) skal sitte i karantene ut 14 dagers perioden selv om negativt testresultat foreligger.

Testing

Det er nå KUN personer i risikogrupper eller personell i kritiske samfunnsfunksjoner, med symptomer som får test.

Alle med symptomer på forkjølelse skal holde seg hjemme (unngå nærkontakt med andre) til man er helt frisk og 24 timer etterpå.

Helsepersonell og andre kritisk personell kan få test for å komme raskere inn i arbeid ved symptomer på forkjølelse. Dette avklares av medarbeiderne på koronatelefonen, som kan henvise deg til testing.