Nord-Fron kommune

Lokal forskrift

Lokal forskrift

Klikk for stort bilete For å begrense ytterligere spredningen av koronaviruset er det innført lokal forskrift i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal. Forskriften er fastsatt av kommuneoverlege Anders Brabrand. På flere punkter er den lokale forskriften strengere enn sentrale føringer - det er derfor viktig at alle som bor eller oppholder seg i kommunen er kjent med alle punkt i forskriften. 

Forskriften består av ni vedtak.

Det kommer det klare oppfordringer om blant annet bruk av kollektivtransport, gjennomføring av arrangement/forsamlinger og besøk på institusjoner.

I forskriften omtales også nye karantenetiltak, som vil gjøre karantenebrudd ulovlig.

Det er også vedtak i forskriften som omhandler hygienetiltak for alle som oppholder seg i de fire kommunene, hytteeiere inkludert.

Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte


Forskriften med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd, og gjelder fra 14. mars kl 12.00.

"Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i samfunnet vårt, og deres pårørende"
                          Kommuneoverlege Anders Brabrand

 

Se hele forskriften her (PDF, 134 kB)