Nord-Fron kommune

Næringsliv

Næringsliv

Klikk for stort bileteDet finnes mye informasjon fra myndighetene,
dette er et forsøk på å samle de viktigste.

Savnes det noe eller er det tips til viktig informasjon, send e-post til meg så oppdateres siden for felles glede!

* Kompensasjonsordning for næringslivet

Altinn : Oppdatert informasjon om tiltakspakker etc rettet mot å starte og drive bedrift

NAV : Informasjon fra NAV (se også film fra NAV her)

* NAV - arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36. med bl.a eget innvalg til de jobber utelukkende med spørsmål knyttet til permitteringer.

* NHO: Permittering, karantene m.m. for arbeidsgivere

* Folkehelseinnstituttet : Fakta, råd og tiltak

* Fylkesmannen i Innlandet : Jevnlig oppdatert informasjon

* Regler for karantene (PDF, 186 kB) : Utarbeidet av kommuneoverlege Anders Brabrand

Lokal forskrift som gjelder næringsdrivende

Nord-Fron kommune viser til ny lokal forskrift om forebygging av korona-smitte, pkt. 2;  

"De virksomhetene som på bakgrunn av vedtakene fra Helsedirektoratet fortsatt kan holdes åpne, skal informere kundene/besøkende om viktigheten av at personer innenfor lokale/området holder minst en meter avstand til andre i hele lokalet/området til enhver tid. Virksomhetene skal opplyse om dette ved inngangen."

Videre i pkt. 5;

"Alle virksomheter plikter å sørge for renhold og hygienetiltak som hindrer smittespredning"

Forskriften er hjemlet i smittevernlovet, gjelder kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal, og trådte i kraft 14. mars kl 12.00

I praksis vil dette si at alle virksomheter skal sørge for å

  1. ha oppe plakat med hygienetiltak  (PDF, 154 kB)
  2. sørge for å ha håndvask/hånddesinfeksjon lett tilgjengelig ved inngang til sin virksomhet

Les hele forskriften her.

LANDBRUK spesielt:

Nord-Fron  og Sør-Fron kommuner, Beredskapsgruppa i Fron, Fron Avløserlag, Norsk Landbruksrådgivning Innlandet og Veterinærvakta Fron har i fellesskap etablert en beredskapsplan ved sykdom hos dyreholdere.

* Melkeproduksjon:  Fron avløserlag har tilstrekkelig med avløsere

* Sau:  I tillegg til faste avløsere er det etablert en beredskapsgruppe på ca 20 pers i Nord-Fron og Sør-Fron med god erfaring fra dyrehold og lamming (i hovedsak tidligere saueprodusenter) som kan hjelpe til dersom situasjonen blir prekær.

Beredskapsgruppen administreres av Fron Avløserlag (612 92 230 / 977 06 598 / post@fronavloserlag.no).

https://www.vetinst.no/ -  https://www.tine.no/ -  http://www.nortura.no/ - https://www.animalia.no/ - https://www.mattilsynet.no/

Kontakt

Egil Tofte
Næringssjef
E-post
Telefon 61 21 61 74
Mobil 917 12 155