Nord-Fron kommune

Til bedrifter i Nord-Fron

Til bedrifter i Nord-Fron

Klikk for stort bileteOrdfører Rune Støstad har i dag sendt ut brev til alle bedrifter i kommune. Brevet ser du under. 

Til bedrifter i Nord-Fron

Regjeringa har i dag lagt fram flere nye tiltakspakker til næringslivet i forbindelse med koronasituasjonen. I dag tidlig kom den første pakka som var en kompensasjonsordning basert på sju prinsipper:

 

1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt

Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.

 

2. Ordningen skal være målrettet

Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

 

3. Ordningen skal være midlertidig

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

 

4. Ordningen skal favne bredt

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

 

5. Ordningen skal være enkel

Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

 

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket

Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

 

7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres

Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Les mer om ordningen her!

 

Midt på dagen kom det også tiltakspakke for grundere og vekstbedrifter. Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

Les mer mer!

 

Her kan du finne flere nyheter om koronasituasjonen og regjeringens tiltakspakker!

Forslagene som er kommet i dag skal til behandling i Stortinget.

Jeg vil gjerne høre hvordan tiltakspakkene virker for lokalt næringsliv. Ikke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Jeg ønsker alle en god helg etterhvert.

 

Med vennlig hilsen

Rune Støstad

Ordførar

Nord-Fron kommune