Nord-Fron kommune

Nord-Fron med innspill til nasjonale koronatiltak

Nord-Fron med innspill til nasjonale koronatiltak

Klikk for stort bileteKommuneoverlege Anders Brabrand (t.v.) og ordfører Rune Støstad. Erik Tøftestuen Innføre "sosial garantiavstand", fokus på håndvask og påbud om å holde seg hjemme ett døgn etter at man er symptomfri. Det er noen av innspillene fra Nord-Fron kommune til hva Norge bør konsentrere seg om for å hindre videre koronasmitte.

Regjeringa har tett dialog med fylkesmennene om tiltak for å hindre ytterligere smitte av koronavirus. Basert på lokale erfaringer har Nord-Fron kommune sendt inn innspill Fylkesmannen om hva det bør fokuseres på framover. Det er ordfører Rune Støstad og kommuneoverlege Anders Brabrand som har utarbeidet innspillet til Fylkesmannen i Innlandet.

- Portforbud er drøfta som et tiltak, men vi mener det for drastisk, og foreslår heller å fokusere på tiltak som kan vare over lengre tid, uten å svekke økonomi og næringsliv, sier Brabrand og Støstad.

De mener det er spesielt tre tiltak som det bør satses på:

  • Garantert avstand – «sosial garantiavstand»: Innføre påbud om å holde minst 1 meters avstand fra alle som du omgår. Samtidig oppfordre til å være mest mulig hjemme, ikke være sammen med andre enn familie.
    • Unntak fra påbud: familiemedlemmer og ansatte med kritiske samfunnsfunksjoner som er avhengig av å jobbe tett sammen
    • Folk som bryter påbudet må bøtelegges.
  • Garantert ren: – lage gode informasjonsvideoer og infopakker som skal sørge for ordentlig håndvask minst fem ganger om dagen
  • Garantert symptomfri: – oppfordre folk som er sjuke (hodepine, lett forkjølelse og lignende) til å holde seg hjemme, og ett døgn ekstra etter at de er symptomfrie.

For å lykkes med disse tiltakene er man avhengig av at det brukes betydelige midler på en stor informasjonskampanje.

I tillegg har Brabrand og Støstad gitt råd om å holde skoler og barnehager stengt til etter påske.

- Slik smittesituasjonen er nå mener vi det er for tidlig å åpne opp igjen denne uka, sier de to.

- Etter at Regjeringa kom med sine tiltak om bl a stengte skoler og barnehager, har det ikke vært nødvendig med nye tiltak lokalt. Nå følger vi de til enhver tid gjeldende retningslinjene fra staten. Samtidig er vi opptatt av at samspillet mellom stat, fylke og kommune blir best mulig. Her må vi stå sammen, og da handler det også om å dele de erfaringene vi har gjort oss, og gi innspill til sentrale myndigheter, sier Brabrand og Støstad.