Nord-Fron kommune

Testing

Testing

Her finner du informasjon om hvordan du tester deg i Nord-Fron kommune. 

Hvem kan testes?    


Du kan bli testet dersom du

  • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst de siste 10 dagene
  • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test.

Se fullstendig liste over Folkehelseinstituttet sine testkriterier.

Dersom du mistenker at du kan ha covid-19 og ønsker testing, kan du bestille testing via Koronatelefonen på telefonnummer 480 75 383, tastevalg 2. 

Testing

  • Når du tar kontakt med koronatelefonen vil du få beskjed om hvor og når du skal møte opp for å få tatt testen.
    • Testing foregår i all hovedsak mandager, onsdager og fredager.
  • Du trenger ikke en henvisning fra legen for å få testet deg dersom du selv har mistanke om at du er smittet.
  • Det er gratis å teste seg.
  • Man er i karantene fra man bestiller testing innil man får prøvesvar.

Du finner mer informasjon om testkriteriene, melding og tolking av prøvesvar på fhi.no.

Drop-in testing

Teststasjonen i Kåja tilbyr drop-in testing, mellom kl 11.00 og 12.00, mandager, onsdager og fredager.

Husk å ha med deg personnummer når du kommer til drop-in testing! Følg instruksjon og skilting når du ankommer testområdet. 

Drop-in testing er kun for innbyggere i Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. 

Pendlertesting

Som en følge av endret smittesituasjon har behovet for pendlertesting fredag ettermiddag endret seg. Ordningen er derfor avsluttet.

 

Testsvar

Negativt testsvar finner den testede selv på helsenorge.no. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (dvs. at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

Ved positivt testsvar blir du kontaktet på telefon. Du vil da få videre informasjon om isolering. 

Isolering 

Alle med symptomer som fører til testing for covid-19 skal isoleres inntil svaret foreligger, og alle med bekreftet covid-19 fortsetter isoleringen. Der mistanken er særlig stor, for eksempel en smittekontakt som utvikler symptomer i oppfølgingstida, kan det være aktuelt med isolasjon uten testing.

Les meir om karantene og isolasjon her!

Smitteoppsporing

Nærkontakter av smittede skal spores opp, informeres og følges opp, herunder i karantene for noen.

Alle med symptomer på forkjølelse skal holde seg hjemme (unngå nærkontakt med andre) til man er helt frisk og 24 timer etterpå.

Helsepersonell og andre kritisk personell kan få test for å komme raskere inn i arbeid ved symptomer på forkjølelse. Dette avklares av medarbeiderne på koronatelefonen, som kan henvise deg til testing. 

    

Kontakt

Bestilling av testing
Telefon 480 75 383

Tastevalg 2

Åpningstider for testbestilling
Mandag - fredag kl 08.00 - 10.30

Drop-in testing
Mandag, onsdag og fredag fra kl 11.00 - 12.00

 

Kart