Nord-Fron kommune

Testing

Testing

Her finner du informasjon om hvordan du tester deg i Nord-Fron kommune. 

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort.
Fasen kalles normal hverdag med økt beredskap, og fører til at innbyggere nå skal både teste og eventuelt smittespore seg selv. 

Lokalt for Nord-Fron kommune innebærer dette følgende:

  • Testing og smittesporing skal følges opp av den enkelte innbygger med behov for dette
  • Testing skjer hovedsaklig gjennom hurtigtesting.

Se testkriterier her!

Personer med luftveissymptomer (også vaksinerte) og uvaksinerte nærkontakter kan hente hurtigtest i kommunens Servicetorg i åpningstiden 09.00 - 14.00.

Kontakt Servicetorget for å avtale henting (tlf. 61216100) mellom kl. 09.00 - 14.00. Det er også mulig å kjøpe/bestille hurtigtester på apoteket.

Ved behov for utvidet testing for utreise fra landet/koronasertifikat henstilles vennligst om å benytte tilbud utenfor kommunens helsetjeneste grunnet stor pågang på timebestillinger hos fastlegene.

Dersom du tester positivt

Se oversikt fra FHI om hva du gjør dersom du tester positivt

Innbyggere i Nord-Fron og Sør-Fron som tester positivt, kontakter smittesporingstelefonen på 966 34 267.

Ved positiv hurtigtest; skal bekreftes med PCR test, pålagt isolering i fem dager, og varsle dine nærkontakter. 

Bestilling av PCR-testing på Legekontoret kan gjøres mellom 08.30 og 11.45 på telefon, etter 12.15 er det IKKE mulighet for bestilling av testing ved legekontoret. 

Du må varsle dine nærkontakter selv. Disse nærkontaktene deles inn i to grupper:
-       Særlige nærkontakter (dem du bor med eller andre nære)
-       Øvrige nærkontakter (arbeidskolleger, venner, barn i samme skoleklasse eller barnehageavdeling)
Du må selv varsle dine egne nærkontakter og informere om at de er eksponert for virus. Da videreformidler du det som står under:

Karantene og isolasjon

Er du syk skal du fremdeles holde deg hjemme og unngå mennesker du ikke bor med, til du bare har restsymptomer og har fått negativt prøvesvar. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte. Testing foregår ved hjemmetesting. 

Usikker på om du skal i karantene? Sjekk her!

Informasjon til særlige nærkontakter (dem du bor med eller andre nære)

Regler for dem som bor med en smittet eller er tilsvarende nær, som kjæreste og bestevenn:

  • Hvis man er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, kan man leve som normalt.
  • Hvis man er delvaksinert bør man ta én test. Testen kan gjerne tas så fort som mulig. Testutstyr hentes på servicetorget til kommunen.
  • Hvis man er uvaksinert kan man følge følgende testregime for å unngå karantene: Hurtigtest hver dag i syv dager med negativt svar. Deretter kan man leve videre som normalt.  

 
Øvrige nærkontakter, som kollega eller medelev eller barn i barnehagen

  • Følg med på helsetilstanden i ti dager. Ha lav terskel for å teste seg dersom man får symptomer.
  • Er man uvaksinert bør du ta en test så snart du får beskjed om at man er øvrig nærkontakt. Dette vil gjelde uvaksinerte voksne og uvaksinerte barn.
  • Test hentes på servicetorget til kommunen. Man kan leve som normalt så lenge man ikke har symptomer og tester negativt.  

Personer som trenger test til bruk i koronasertifikat

Kommunene har ikke plikt til å tilby testing til koronasertifikat, men kan tilby dette dersom de har kapasitet. Innbyggere som trenger dokumentasjon ifm. utenlandsreiser kan også la seg teste hos private aktører.