Du er her:

Administrativ organisering

Nord-Fron kommune har organisasjonsmodell med flat struktur som omfattar rådmannsleiing og f.t. 13 virksomheitsområde. I Nord-Fron kommune er det opp til administrasjonssjefen å velge administrativ organisasjonsform. Med jamne mellomrom er det naturleg å justere detaljar i den administrative organiseringa.

Rådmannsleiinga består f.t. av administrasjonssjef og 4 kommunalsjefar. Virksomheitsområda omfattar tenesteområde som pleie-og omsorg, skular, barnehagar m.m.

Her finn du organisasjonskart pr. 01.01.2018 . (PDF, 215 kB)


Administrativ leiing i Nord-Fron kommune har nedfelt eigne verdiar for leiing.  (PDF, 225 kB)

Kommunenummer: 0516

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike