Du er her:

Kvam barnehage - organisering

Kvam barnehage Åa held til i Skreddarstuguvegen. Barnehagen vart offisiellt opna mars 2012 og har frå august 2012 tilsaman 55 plassar ( 0 - 6 år).

Avdelingar og bemanning

Barnehagen har til saman 12,4 årsverk av pedagogar og pedagogiske medarbeidarar + vaktmester og reinhaldar.

Barnehagen har 2 avdelingar.
• Vesl`åa (1-2 år)
• Storåa (3-6-år)

 

Åpningstid:
 

Kl. 07.00 - 16.30 kvar dag.
 

Pedagogisk arbeid:
 

Barnehagen har fokus på kvart barns leik og læring, vennskap og tilhøyring, medverknad og deltaking. Gjennom gode fellesopplevingar og – aktivitetar i barnehagen, i naturen og i nærmiljøet, ønskjer vi å gi kvart barn eit godt grunnlag for læring og danning. Innhald, organisering og arbeidsmetodikk er nedfelt i vår årsplan.

Kvam barnehage Åa - tilsette
Kvam barnehage Åa - tilsette
Funksjon Namn Avd./Gruppe Telefon E-postadresse
Avdelingsleiar Gro Sandbu Randen 95235556 gro.sandbu.randen@nord-fron.kommune.no
Pedagogisk leiar Camilla Aspeslåen Veslåa 61216189/91787692 camilla.aspeslaen@nord-fron.kommune.no
Pedagogisk leiar Mona Furuhaug Veslåa 61216189/91787692 mona.furuhaug@nord-fron.kommune.no
Pedagogisk leiar Bente Davidhaugen Storåa/Kvæinnhølen 61216186/91723925 bente.davidhaugen@nord-fron.kommune.no
Pedagogisk leiar Berit Bakken Storåa/Børju 61216186/91723925 berit.bakken@nord-fron.kommune.no
Pedagogisk leiar Linn Lien Storaå/Kæillbekken 61216186/91723925 linn.lien@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike