Du er her:

Toksebakken barnehage - organisering

Toksebakken barnehage vart offisiellt opna 11. mai 2012.

 Kartpunkt : Toksebakken barnehage

Barn syng på scene - Klikk for stort bilete Antall plassar og bemanning

Toksebakken barnehage har 36 plassar for barn i alderen 3-6 år og 9 plassar for barn under 3 år. Barnehagen ligg ved sida av Sødorp skole.

Virksomhetsområdet tel tilsaman omlag 10,4 faste årsverk. Barnehagen har god pedagogtettheit. Barnehagen har inndeling i baser etter alder.

Åpningstid:

Kl. 07.00 - 16.30 kvar dag. 
Kjernetida er kl.09.30 - 14.00 og det er ønskjeleg at barna er i barnehagen denne tida. Foreldre må gje beskjed om barnet kjem seinare, eller blir henta tidlegare.

Pedagogisk innhald

Dei kommunale barnehagane har felles pedagogisk plattform og samarbeider tett om kvaliteten på pedagogisk innhald. Vi hentar inspirasjon frå barnesyn og filosofi i førskulen i Reggio Emilia.

Årsplanen er eit viktig arbeidsredskap for barnehagens personale slik at barnehagen kan styrast i ein bevisst og uttalt retning. Planen er utgangspunktet for foreldra si moglegheit til å påverke innhaldet i barnehagen.

Barnehagen jobbar kontinuerleg med:

  • å gje eit fleksibelt og brukerretta barnehagetilbod
  • å drive målretta kompetanseutvikling i personalgruppa for å kvalitetssikre barnehagetilbodet
  • at barnehagen skal framstå som ein godt tilrettelagt leike- og læringsarena

 Sjå kontaktinfo. til leiar og basene.

Toksebakken barnehage - tlf alle baser: 61216252 / 97716206
Toksebakken barnehage - tlf alle baser: 61216252 / 97716206
Funksjon Namn Base E-postadresse
Avdelingsleiar Anne Stakston tlf. 48118391 anne.stakston@nord-fron.kommune.no
Pedagogisk leder Berit Melgårdsbakken Krøkla berit.melgaardsbakken@nord-fron.kommune.no
Pedagogisk leder Kamilla Maurstad Mjølbøla kamillahagen.maurstad@nord-fron.kommune.no
Pedagogisk leder Åse Wangen Friberg Gråhøa aasfri@nord-fron.kommune.no
Pedagogisk leder Anita Nilsen Gråhøa Anita.Nilsen@nord-fron.kommune.no
Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike