Du er her:

Fakta om Nord-Fron kommune

 

Nord-Fron kommune - Klikk for stort bileteNord-Fron kommune

Nord-Fron kommune ligg i Gudbrandsdalen i Oppland fylke.Den grensar i nord til Sel, i aust og sør til Sør-Fron, i sørvest til Øystre Slidre og i vest til Vågå.

Areal: 1 141 km².

Kommunesenter er Vinstra.

Innbyggjartal pr. 2.kvartal 2017: 5.733

Antall årsverk i Nord-Fron kommune er 453 ( ved utgangen av 2016). Største arbeidsplassen er Sundheim bo-og treningssenter med 112 årsverk.  
5 skular, 3 kommunale barnehagar og 1 oppvekstsenter (Skåbu).

Kommunen har 2-nivå modell (rådmannsleiing beståande av adm sjef og  4 kommunalsjefar - 13 verksemdsområde).

 

Nøkkeltal 2016:

  • Brt. driftsutgifter: 528 millionar kroner
  • Overskott : 13,7  millionar kroner
  • Lånegjeld: 515 millionar kroner
  • Sjukefråver: 6,1% (IA bedrift)

 

Overordna mål i kommuneplanen:

Tilsette i Nord-Fron kommune – på alle nivå – skal ha fokus på å tilretteleggje og yte service til innbyggjarane.

Verdiar

Kommunen der vi:  samhandlar, viser omsorg, tar og gir ansvar, fokuserer på utvikling

 

 

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike