Du er her:

Fylkeskommunen støttar Vinstra inn i framtida

Fylkesutvalet bidreg med 1,5 mill kroner til planlegging av framtida til Lillehammer og Vinstra. 

Dette vart vedteke i fylkesutvalet 6. september. Fylkeskommunen er ein aktiv medspelar i begge byutviklingsprosjekta og er representert i styringsgrupper for desse.

Ordførar - og leiar for styringsgruppa til Vinstra 2046 - Rune Støstad seier dette om løyvinga:

Eg er glad for at Oppland Fylkeskommune støttar prosjektet på denne måten. Her står vi som kommune, regionale myndigheiter og næringsliv saman om å utvikle framtidas Vinstra. No håpar eg at alle innbyggarane også engasjerer seg, fyrste anledning blir på eit ope møte den 21.09.

Her finn du meir informasjon frå Oppland fylkeskommune.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike