Du er her:

"Vinstra 2046" - anbefaling av sentrumsløsning

Klikk for stort bileteKart - forslag sentrumsløysing Vinstra«Vinstra 2046» anbefaler et samlet sentrum som inkluderer både Lomoen og deler av Nedregate

Et viktig delmål for prosjektet «Vinstra 2046» er å gi en anbefaling til Nord-Fron kommune om kartfesting av formelle grenser for Vinstra sentrum, innen 31. juni 2017. Alternativene som skulle vurderes var 1) Nedregate, 2) Lomoen og 3) Lomoen og deler av Nedregate. Regionale planbestemmelser sier at det skal foretas en avgrensning av sentrum og kartfesting av en indre sentrumssone i kommuneplanens arealdel. Retningsgivende utstrekning for indre sentrumssone er maksimalt 800 meter. Det må likevel foretas en konkret vurdering som tar hensyn til naturlige avgrensninger, historiske forhold og andre forhold som har betydning for den langsiktige utviklingen av sentrum.

Styringsgruppa for Vinstra 2046, med representanter fra kommuneadministrasjonen, Nord-Fron kommunestyre, Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Midt-Gudbrandsdalen Næringsforening, besluttet på møte 28. juni å anbefale Nord-Fron kommune en sentrumsavgrensing som vist på kart ( se bilde).  

 

Det synes ikke å være realistisk å revitalisere Nedregata som et sterkt handelssentrum. Samtidig mangler Lomoen i dag mange av de kvalitetene et sentrum trenger for å være attraktivt. Basert på Verkstedsamlingene som har blitt gjennomført virker det til å være betydelig støtte til en todelt sentrumsløsning i befolkningen. En todelt sentrumsløsning er også det alternativet som har blitt anbefalt av arkitektfirmaet som støtter prosjektet.

 

I Nedregata anbefales det at sentrumsgrensen settes ved Folkets hus (Vinstra Kino). Her skaper den høye muren mellom Folkets hus og Nedregate et naturlig skille der det ikke er mulig å etablere kontinuerlig sentrumsaktivitet på gatenivå. I Lomoen anbefales det at den sørlige sentrumsgrensen følger Maskinvegen fra kommunelageret og vestover. Sør for denne veien går det ned en bratt skråning som utgjør en naturlig geografisk grense. I nordenden av Lomoen anbefales det at sentrumsgrensen trekkes fra Sundbrua, bak Vinstra Videregående Skule, og deretter langs gamle Skåbuvegen. Det anbefales også at Peer Gynt -senteret skal ligge innenfor sentrumsgrensen. Representantene fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Vegvesenet ønsket at vestre sentrumsgrense i stedet gikk langs Skåbuvegen og videre langs Lomoenvegen. Bredden på elva, historisk spredning av funksjoner og målet om at sentrumsgrensene skal følge naturlige geografiske og historiske skiller har gjort det nødvendig å avvike noe fra 800-metersgrensen for sentrumsutstrekning. 

 

Anbefalingen fra prosjektet skal opp til politisk behandling etter sommeren. Alle som har synspunkter i saken oppfordres da til å engasjere seg. Alle innspill må være mottatt hos Nord-Fron kommune innen 21.8.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike