Du er her:

Vinstra 2046

Vinstra på kveldstid - Klikk for stort bileteDet har i løpet av våren 2016 blitt utarbeidet et styringsdokument for prosjektet Vinstra 2046. Styringsdokumentet peker ut retningen og omfanget for utviklingsprosjektet.

Prosjektplanen (en del av styringsdokumentet) beskriver hvordan og når mål skal oppnås, ved å vise de viktigste aktivitetene og ressursene som kreves for gjennomføringen av prosjektet. Styringsdokumentet er utarbeidet av prosjektgruppa og senere behandlet og godkjent av styringsgruppa for prosjektet. Nord-Fron kommunestyre behandlet sak om utviklingsprosjekt Vinstra 2046 i møte 06.09.16.

Prosjekt -og styringsgruppa er representert med deltakere fra ungdomsrådet, eldrerådet, næringslivet, Vinstra Markedsforening, Oppland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Staten Vegvesen og representanter fra administrasjon og folkevalgte i Nord-Fron kommune.

 

Formål med prosjektet er innen våren 2018 å utarbeide et strategidokument for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i Vinstra by. Strategidokumentet skal inneholde en tiltaksdel, samt forslag til en samarbeidsavtale for å sikre videre oppfølging. Beskrevne satsningsområder i tiltaksdelen i prosjektet Vinstra 2046 vil gi viktige føringer og avklaringer for det pågående arbeidet med revidering av kommuneplan i Nord-Fron kommune.

21. september ble det gjennomført et større ide-møte. Hovedmålet med møtet var å etablere en felles forståelse av hvilke utfordringer og behov Vinstra har innen bolig, areal og transportløsninger.

Fann du det du leita etter?

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra | post@nord-fron.kommune.no | Tlf 61 21 61 00 | Faks 61 21 61 01
 

Åpningstider: Kommunehuset - alle kvardagar kl.08:00-15:30 | Sentralbord/servicetorg - alle kvardagar kl.09:00-14:30 
                                           

Organisasjonsnummer: 83 98 93 132

Webredaktør: Anita W Heggestuen |Følg oss på Twitter | Følg oss på Facebook

Nord-Fron kommune | Midt i Peer Gynts rike