Nord-Fron kommune

Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet skal aktivt medverke til ein heilskapleg personalpolitikk og personaladministrasjon i Nord-Fron kommune.

Administrasjonsutvalet gjer vedtak i prinsipielle personal- og organisasjonsspørsmål når dette ikkje ligg til formannskap og kommunestyre. Elles er personalsakene delegert til rådmannen med administrasjonsutvalet som ankeinstans. Administrasjonsutvalet gjer innspel til formannskapet berre på dei budsjettsakene som direkte kan relaterast til personalsaker.

Her kan du lese reglement for administrasjonsutvalet, (PDF, 464 kB) vedtatt i K.sak 81/20.

Administrasjonsutvalet har tre politikarar og to tilsette med personlege varamedlemmer. 

Administrasjonsutvalet 2019 - 2023

Administrasjonsutvalet 2019 - 2023
Medlemer Parti Varamedlemer Parti
Anne Marie Olstad Ap Ap
Morten Randen Ap 2.Heidi Maurstad Ap
3. Hans Petter Solberg Sp 1. Knut Håvard Iverstuen Sp
Frå tilsette:
4. Ingeborg B. Nordli HTV Fagforbundet 1.Ingvild Bakken HTV Delta
5. Sarah Grøthe Fung. HTV Utd.forb. 2.Andrea Holmestad HTV Sykepl.forb
Leiar: Nestleiar:

Tilbakemelding