Nord-Fron kommune

Regionrådet

Regionrådet

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er eit samarbeidsorgan for Innlandet fylkeskommune og kommunane Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Rådet er satt saman av ordførar og opposisjonsleiar frå kvar kommune, og to fylkespolitikarar. I tillegg har administrasjonen i kommunane og fylkeskommunen møte- og talerett.  Det same gjeld Fylkesmannen i Oppland.

Regionrådet for midt-Gudbrandsdal
Namn Parti Varamedlem Parti
Frå Nord-Fron:
1. Rune Støstad Ap 1. Anne Marie Olstad Ap
2. Morten Randen Ap
2. Ingebjørg Jenssveen Sp 1. Hans Petter Solberg Sp
2. Anna Aasen Slåen Sp
Frå Sør-Fron:
1. Ole Tvete Muriteigen Sp 1. Gunhild Haave Sp
2. Svein Rune Jetlund
3. Brit Dalseg
2. Jone Elisabeth Strand Ap 1. Arne Bredeveien Ap
2. Hege Bjørkli Ap
3. Bjørn Bratlien
Frå Ringebu:
1. Arne Fossmo Ap 1. Kristin Teigen Sp
2. Frode Myrvang
3. Brede Holbrekken
2. Hege Trosvik Sp 1. Erik Odlo
2. Berulf Vaagan
3. Gunnar Kaus